Művelődési Központ és Városi Galéria - Csongrád

Hírek

Állásajánlat | Takarító!

2020.02.07

Művelődési Központ és Városi Galéria - Csongrád

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Központ és Városi Galéria

közalkalmazott

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Takarító feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • orvosi egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, precíz munkavégzés,
 • terhelhetőség,
 • rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak meglétéről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020.március 04  . napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 02.26.12 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin nyújt,

a 06-20/47-77-483-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a Művelődési Központ és Városi Galéria 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8. címére történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……….., valamint a munkakör megnevezését: takarító

Elektronikus úton Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin mb. intézményvezető részére a kultur@csongrad.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezési határideje 2020. február 26-án 12 óra, benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte, a kért dokumentumok csatolása. A kinevezésről az intézményvezető dönt. Minden pályázó elektronikus úton értesítést kap az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt  a www.kultur.csongrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.02.11

A pályázati kiírás közzétevője:a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

<< vissza

Hírek

Állásajánlat | Takarító!

Állásajánlat | Művelődés szervező!

Adventi programok

Mikulásház megnyitó

László Imre emléknap

Projekt833 alkotótábor zárókiállítás

Megemlékezés - Aradi vértanúk

Borfesztivál

Mandala műhely

Rúzsa Magdi koncert